*نمایندگیهای سراسر کشور*
آدرس کلیه نمایندگیها:  تهران
                                 اصفهان
                                 شیراز
                                  تبریز
* ساعت نجومی یا فتوسل نوری *
ساعت  نجومی دستگاهی است که بدون نیاز به دریافت نور با استفاده از فرمول های نجومی و با وارد نمودن طول و عرض جغرافیایی طلوع و غروب خورشید را به صورت بسیار دقیق محاسبه نموده و عمل قطع و وصل روشنایی را با کمترین خطا انجام می دهد

مزیت های استفاده از ساعت نجومی در مقایسه با فتوسل های نوری 
دقت بالای دستگاه در محاسبه طلوع و غروب خورشید
دارای تایمر قابل تنظیم از یک تا دوازده ساعت

نمایش ولتاژ برق شبکه
      وادامه